Vážený zákazník venujte prosím tomuto oznamu zvýšenú pozornosť.

Keďže sa opravovňa nachádza na území Slovenskej Republiky naša opravovňa postupuje podľa slovenských zákonov.
Reklamačná doba nezačína plynúť dňom nahlásenia požiadavky, ale dňom doručenia výrobku do opravovne.
Stav vašej zákazky si môžete kontrolovať on-line na našej web stránke. Príslušné heslo vám bude zaslané spolu z dokladom o prijatí výrobku v opravovni.

Dátum reklamácie:
Dátum nákupu:
Typ opravy:
Výrobca:
Typ zariadenia:
Povinné
Výrobné číslo: Povinné
Č.rekl.protokolu:
Popis závady: Povinné
Príslušenstvo: Povinné
Krabica:
Kópia nák.dokladu:
Foto závady:
Foto závady:
Priezvisko/Firma: Povinné
Meno: Povinné
Adresa: Povinné
PSČ a mesto: Povinné
Telefón: Povinné
e-mail: Povinné
Fax:
Súhlasím so spracovaním osobných údajov